Welkom

‘Laten wij elkaar aankijken, onszelf in de ander zien en in een taal spreken die wij beiden begrijpen.’

Hoe lang is ’t geleden dat doven op hun vingers getikt werden omdat ze gebaren gebruikten? Hoe is de relatie doof – horend? Hoe lukte het doven in de loop der tijd te emanciperen? Eeuwenlang zagen horende mensen immers doven als minderwaardig, zielig of onaangepast.

Peter van Veen reisde het hele land door om met doven te praten. In dit boek schetst hij de geschiedenis van hun leven. Hij beschrijft een hele tijdsspanne, van Leviticus tot Knoors. En nog weet je aan het eind van dit boek niet helemaal hoe het vandaag de dag gesteld is met doven. Dankzij de emancipatiestrijd kwamen er wel betere voorzieningen, mochten doven een eigen taal gaan gebruiken, maar zijn zij zich hierdoor ook beter gaan voelen? Hoe kan een horende eigenlijk zijn visie geven op doof-zijn?

Aan het slot van het boek komt de auteur met verrassende uitspraken.

Bart Koolen maakte een impressie van de presentatie in De Gelderhorst: